NİSAN 2019
Gün: 02 Aralık 2018

On yıla yakın bir zaman kaldım burada, kayıtlarda vardır. Dileyen dosyamı inceleyebilir. Dosyamı okumaya tevessül etmeyecek olanlar gözlerime bakarlarsa burada geçen yılların izlerini orada da görebilirler. Eğer gördüklerini düzeltmek, sağaltmak isterlerse, ne yapacaklarsa yapsınlar yine orada yapsınlar isterim. Yeni bir dosya da istemem, eski dosyama eklensin yapılan tedaviler ve gerekli gereksiz müdaheleler... -cem mumcu @okuyanus (instagram)