TEMMUZ 2019

Sosyal medya ve hatta hayat için: Süreci yönettiğinizi sanıyorsunuz. Üzgünüm ama süreç sizi şeeder.

Yesterday

Gün: 17 Şubat 2016

Okuyanuslanmaz #yücelyolcu #okuyanus @yucel_yolcu #okuyanuslanmaz (instagram)